ידועים בציבור

על מנת שבן זוג יקבל את הזכויות (וגם החובות) שמקנה המדינה לזוגות נשואים – עליו להפוך לבן זוג ידוע בציבור. כך יכולים זוגות אשר אינם רוצים או יכולים להנשא – לקבל הכרה מהמדינה. בן זוג ידוע בציבור זכאי מבחינות מסויימות להכרה משפטית בכל הנוגע לדיני ירושה או גירושין חלוקת רכוש . לעיתים אדם נחשב כידוע בציבור גם אם אינו הכריז על כך באופן רשמי – אך התנהלות חייו מעידה על כך.

על פי החוק אין הגדרה חד – משמעית למעמד ידוע בציבור  – המעמד נבנה מכורח המציאות, עם זאת, לרוב קובעים כי ידועים בציבור הם "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף". אך אם אחד מבני הזוג הינו נשוי לאחר – רוב בתי המשפט לא יקבלו את טענתו כאילו הוא ידוע בציבור – אלא יתייחסו אליו כאל נשוי לבן\בת הזוג הקודם. ואף במספר חוקים מצויין במפורש כי בני זוג יוכרו כיידועים בציבור אך ורק אם הם אינם נשואים לאחרים.

איך מקבלים הכרה של ידוע בציבור?

בן זוג המעוניין להיות מוכר  ידוע בציבור לצורך קבלת זכויות סוציאליות, זכויות ירושה וכו' נדרש להוכיח את דבר היותו ידוע בציבור. ההוכחה חייבת להתבסס על עובדות וראיות בשטח כגון מגורים משותפים, ילדים משותפים, חשבונות בנק וכו'.

עברתם גירושים ואתם זקוקים לייעוץ.  קראו על זכויות הגבר בגירושין

Call Now Button