בית המשפט לענייני משפחה

כל בית משפט מתמחה בתחום ספציפי שלו, כאשר יושבים בו שופטים מומחים בתחום זה. החל מבית המשפט העליון, דרך בית משפט השלום ועד לבית משפט לתביעות קטנות וכך גם פועל בית דין לעניני משפחה.

בית דין לעניני משפחה נוסד כדי לסייע לבני משפחה הנמצאים בסכסוך כלשהו לפתור את ענייניהם תחת קורת גג אחד ולהעניק מוצא מהיר והוגן לכל הנוגעים לדבר. כיום, רק נושא הגירושין עדיין נפתר דרך שני סוגי ערכאות – ראשית, דרך בית הדין הרבני ולאחר מכן דרך בית המשפט האזרחי.

מהו בית דין לעניני משפחה?

בית משפט לעניני משפחה הנו בית משפט שלום. בניגוד לבתי משפט שלום אחרים, שלרוב מטפלים בתביעות עד לסכום של 2.5 מיליון שקלים או שבע שנות מאסר, בית משפט לעניני משפחה אינו מוגבל בסכום התביעה. כמו כן, עקב הנושאים העדינים הנדונים בו, לרוב הוא יכול לסטות ממתן ראיות או סדרי דין רגילים.

לעיתים, בשל סוג הסכסוך הנידון, רשאי בית המשפט לקבוע כי הדיון יהיה בדלתיים סגורות, כאשר אף אדם, פרט לאלו הקשורים לנושא, אינו רשאי להיכנס לדיון. בית דין לעניני משפחה אינו מוגבל בנושא התביעה, כל עוד מדובר בעניין משפחתי.

הנושאים הנידונים בבית דין לענייני משפחה

אחד הנושאים העיקריים הנידונים בבית משפט לעניני משפחה הוא הליך גירושין בין בני זוג. לרוב, נושא זה נידון בבית משפט כאשר ישנו סכסוך בעניין חלוקת הרכוש והמזונות. בית המשפט קובע את אופן החלוקה, כמו גם את גובה המזונות שבני הזוג צריכים לשלם.

נושא נוסף המקבל טיפול בבית משפט לעניני משפחה הוא משמרת על הילדים. נושא זה, ונושאים אחרים כגון אימוץ, קביעת הורות, החזרת קטין שנחטף לחו"ל וכדומה, מטופלים מול שלושה שופטים ולא מול כמו בדיונים רגילים בהם מכהן שופט אחד בלבד.

עניני ירושות מטופלים גם הם בבית דין לעניני משפחה. במקרים בהם נפטר לא הכין צוואה, בני המשפחה מסוכסכים ביניהם בנוגע לחלוקת הרכוש בצוואה או שבן משפחה דורש יותר ממה שנרשם, אז העניין נפתר בבית משפט לעניני משפחה.

מי רשאי לטפל בסכסוכים משפחתיים?

באופן תיאורטי, רשאי אדם לייצג את עצמו בבית המשפט ולהציג מול השופטים את הצד שלו בסכסוך. אולם, בכדי שתוכלו לקבל את מירב זכויותיכם ולדעת בדיוק מה החוק מתיר או אוסר עליכם, מוטב כי תיוצגו בידי עורך דין מקצועי.

המרכז הארצי לזכויות הגבר  מתמחה בכלל הנושאים הנידונים בבית המשפט לעניני משפחה, ויכול לסייע באופן ניכר בסכסוכים משפחתיים הנוגעים לענייני משמורת, חלוקת רכוש, מזונות וכדומה.

מטבעו, בית דין לעניני משפחה דן ופוסק במקרים עדינים במיוחד, ומסייע לבני המשפחה להגיע למי מנוחות. באמצעות עורך דין משפחה מנוסה ובעל ידע בתחום, תוכלו להגיע לכדי פיתרון בצורה הטובה ביותר ולקבל את כל מה שמגיע לכם.

מרוץ סמכויות / בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה ?

בעיה שכיחה בקרב בני זוג אשר נישואיהם עלו על שרטון היא ביצוע הצעד הראשון, קרי, הגשת תביעה לגירושין על הכרוך בה.

קיימת חשיבות רבה לכל אחד מבני הזוג לכלכל את צעדיו, ללא דיחוי, על מנת לקבוע מה הערכאה המשפטית הנכונה והמתאימה עבורו, וזאת על מנת שבן זוגו או בת זוגתו לא יפעל/תפעל קודם לכן ויפנה/תפנה לערכאה שתהיה פחות טובה מבחינתו/ה.

לפיכך, משהגיע בן הזוג למסקנה כי אין מנוס מגירושין, חשוב להקדים ולפנות לערכאה המשפטית הטובה יותר עבורו על מנת להקדים את בן הזוג, שכן, השתהות מיותרת או בחירה שגויה בערכאה המתאימה, עלולה לפגוע בבן או בת הזוג עוד בטרם התחיל ההליך המשפטי.

מהי הערכה המשפטית המתאימה?

שאלה זו משתנה בהתאם לכל מקרה ומקרה ובהתאם לזהות המינית, קרי, גבר או אישה.

קודם שניגע בשאלה זו, חשוב לציין כי במערכת היחסים שבין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה קיים "מרוץ סמכויות" ולפיו בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה רוכש את סמכות ייחודית, סמכות מקבילה או סמכות ברירה.

"סמכות ייחודית" הנה למעשה סמכות בלעדית לדון בעניין מסוים. למשל, לבית הדין הרבני הסמכות הייחודית להכריע בנושאים של נישואין וגירושין.

"סמכות מקבילה" הנו מצב בו הן לבית הדין הרבני והן לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון ולטפל בעניין מסוים. למשל, סמכות מקבילה בענייני רכוש, משמורת, ומזונות, כך שבני הזוג יכולים לבחור היכן להגיש את תביעתם לפי הערכאה הנוחה יותר עבורם. סמכות השיפוט המקבילה תיקבע בהתאם לערכאה בה הוגשה התובענה קודם לכן ומכאן החשיבות שבהקדמת בן הזוג השני.

"סמכות ברירה" הנה האפשרות לאחד הצדדים להחליט לאיזו ערכאה לפנות. למשל, תביעת מזונות אישה.

הלכה למעשה, ברב הנושאים הכרוכים בענייני המשפחה, כמו למשל, תביעות מזונות, רכוש, משמורת, וכיוצ"ב ניתן לדון הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני והשאלה באיזו ערכאה ידונו נושאים אלה תלויה בשאלה מי מבין בני הזוג יקדים ויגיש תביעה לערכאה המשפטית המשרתת בצורה הטובה ביותר את צרכיו ובמסגרתה צפוי/ה בן/בת הזוג להגיע להישגים טובים יותר.

יצוין, כי כאשר בן זוג הקדים והגיש תביעה לערכאה המשפטית שבחר, הוא רכש סמכות ייחודית ובין הזוג השני מנוע מלהגיש תביעה בעניין זהה לערכאה משפטית אחרת. .</p>

טול למשל מקרה בו הבעל הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני וכרך לתביעה זו את עניין המשמורת ו/או המזונות. האשה לא תוכל להגיש מטעמה תביעות בעניינים אלה בבית המשפט לענייני משפחה ובכך, יתכן, והבעל יזכה ביתרון על פניה בכך שבחר את הערכאה המתאימה יותר עבורו.

בהקשר זה יובהר, כי ישנם מקרים בהם על אף שבן זוג הקדים והגיש תביעה לערכאה המשפטית שבחר, תישלל הסמכות מאותה ערכאה.

למשל, מקרה בו הבעל כרך לתביעת הגירושין שהגיש לבית הדין הרבני, תביעה בעניין נוסף ולגביה נטענה טענה כי הכריכה אינה כנה. במקרה מעין זה, ייתכן ובית המשפט לענייני משפחה יקבע כי למרות שהתביעה נכרכה לתביעת הגירושין, הסמכות נתונה לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבית הדין.

לאור מרקם היחסים העדין שסקרנו לעיל, חשוב לבן הזוג המבקש לשים קץ לנישואיו, לתכנן את צעדיו בקפידה, לבדוק מהי הערכאה המשפטית המשרתת בצורה הטובה ביותר את מטרותיו ולהקדים ולהגיש את התביעה על מנת לרכוש סמכות בערכאה שמועדפת עליו.

אם כן, מהי הערכאה המשפטית העדיפה?

הדעה הרווחת המבוססת על פסיקת בתי הדין הרבני ובתי המשפט לענייני משפחה היא כי בית הדין הרבני טוב יותר עבור הגבר, ובית המשפט לענייני משפחה טוב יותר עבור האישה.

ברם, במקרים מסוימים, יכול ודווקא הדין הדתי יקנה לאישה יתרונות שלא תוכל לקבל בבית המשפט לענייני משפחה, כגון, זכות "מדור ספציפי" שהיא הזכות לגור במקום המגורים הנוכחי בו היא מתגוררת.

לעומת זאת, בדרך כלל, קיימת עדיפות לאישה להגיש את תביעת המזונות לבית המשפט לענייני משפחה שכן הסיכוי כי יפסקו לחובת הבעל תשלומי מזונות גבוהים יותר, גדול יותר.

לפיכך, כאשר בן או בת זוג החליטו שאין מנוס מגירושין, חשוב מאוד מבחינתם לקבל יעוץ משפטי מתאים על מנת שיוכלו לזכות בנקודת פתיחה טובה יותר טרם ההליך המשפטי ויגבירו את הסיכויים להגיע לתוצאות משפטיות טובות יותר מבחינתם ע"י רכישת סמכות בערכאה הטובה יותר עבורם.

השתהות ממושכת מצד בן או בת זוג או בחירה שגויה בערכאה המשפטית עלולים לעלות ביוקר מבחינתם.

פנו אלינו המרכז הארצי לזכויות הגבר ואנו נחסוך לכם כסף רב וריצות מיותרות לבתי משפט.

זכרו, לעורכי דין יש לפעמים אינטרס למרוח את  הזמן  לשם רווח כספי אנו לא ניתן שדבר זה יקרה לכם.

פנו אלינו המרכז הארצי לזכויות הגבר ואנו נחסוך לכם כסף רב וריצות מיותרות לבתי משפט.

זכרו, לעורכי דין יש לפעמים אינטרס למרוח את  הזמן  לשם רווח כספי אנו לא ניתן שדבר זה יקרה לכם.

לקבלת יעוץ התקשרו: 052-333-7107

Call Now Button