בדיקת אבהות

זכותו של קטין לדעת מיהו אביו, זכות שנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אולם, בנוסף לזכות בסיסית זו של הקטין לדעת מיהו אביו, כרוכים גם עניינים נוספים הנגזרים מעצם ההכרה כי פלוני הוא אביו של פלמוני ובין היתר ענייני ירושה, אפוטרופסות, אימוץ, רישום במרשם האוכלוסין וכשרות היוחסין.

אם בכשרות יוחסין עסקינן, לאלה ניתן להוסיף את ההיבטים החברתיים ובעיקר הפסיכולוגיים. החשיבות שבחשיפת השורשים, קביעת הזכות העצמית, הזכות להציג בציבור את זהות האב והייחוס המשפחתי, הדימוי העצמי ואפילו מידע על מחלות גנטיות ותורשתיות אשר בכולן אינטרס לגיטימי בתביעת האבהות.

כיצד מוכחים תביעת אבהות?

הראיה הטובה ביותר שעש בה כדי להכריע בקביעת האבהות לשלילה או לחיוב היא באמצעות בדיקה לסווג רקמות בהתאם לחוק מידע גנטי. בית משפט לענייני משפחה מוסמך להורות על בדיקה גנטית (תביעת אבהות) גם ללא הסכמת בעלי הדין.

נבדק בגיר בדיקת אבהות דורשת את הסכמת הנבדק לעריכתה. עם זאת בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לצוות על עריכת בדיקת האבהות, גם ללא הסכמת הנבדק, אם שוכנע שיש סיכוי סביר שהטענה כי אדם קשור או אינו קשור בקשרי משפחה היא נכונה וניתנה לנבדק הזדמנות להשמיע את התנגדותו למתן הצו.
נבדק קטין (מתחת לגיל 16), חסוי, פסול דין

בקטין מתחת לגיל 16 נדרשת הסכמת האחראי על הקטין לעריכתה. יחד עם זאת, בית המשפט לא יורה על עריכת בדיקת האבהות, אלא לאחר ששמע את עמדת הקטין ושוכנע כי הבדיקה אינה פוגעת בטובתו כתוצאה מהבדיקה, או שהפגיעה בזכויות הקטין תצומצם או תימנע.

כמו כן, מתן צו לעריכת בדיקת אבהות לקטין, חסוי או פסול דין מותנה בהיותו מיוצג על ידי עורך דין.

נבדק מעל גיל 16

כאשר הנבדק בבדיקת אבהות הוא מעל גיל 16 בנוסף להסכמת האחראי עליו, נדרשת גם הסכמת הקטין לביצוע הבדיקה. אולם, הסכמת הקטין תיקבע על ידי בית המשפט לפי שיקולים של טובת הילד שהבדיקה אינה פוגעת בטובתו וזאת לאחר שבית המשפט אף מינה לקטין אפוטרופוס לדין.

חשש לממזרות

במקרים בהם יש חשש לממזרות, נקבע שאם אמו של הקטין היתה רשומה במרשם האוכלוסין כנשואה בתוך 300 ימים שלפני לידת הקטין, לאדם שממצאי הבדיקה עלולים לשלול את אבהותו, לא יורה בית המשפט על עריכת הבדיקה אלא בנסיבות מיוחדות כמו למשל חשש פגיעה בזכויותיו של קטין לפי דין דתי אחר.

סירוב לעריכת הבדיקה למרות צו בית המשפט

אם סירב אדם להיבדק בדיקת אבהות לאחר שבית המשפט נתן צו המורה לו לערוך את הבדיקה, רשאי בית המשפט להסיק מסירובו של אדם להיבדק, כי קיימים קשרי משפחה הנטענים כלפי אותו אדם.

פנו אלינו המרכז הארצי לזכויות האישה והגבר ואנו נחסוך לכם כסף רב וריצות מיותרות לבתי משפט.

זכרו, לעורכי דין יש לפעמים אינטרס למרוח את  הזמן  לשם רווח כספי אנו לא ניתן שדבר זה יקרה לכם.

טל: 03-6857777    1-700-700-897

 

 

Call Now Button